Об'єднання та керівництво

Громадське об'єднання КЛАСТЕР деревообробників є добровільним об'єднанням деревообробних підприємств Черкаської області, створеним для здійснення захисту своїх прав та задоволенню своїх економічних та соціальних інтересів.


Членами об'єднання можуть бути юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність в деревообробній галузі.


Громадське об'єднання КЛАСТЕР деревообробників є неприбутковою організацією, діяльність якого проявляється у його взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами.

Правління є керівним органом Об'єднання та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

Правління організовує виконання рішень загальних зборів та діє від імені Об'єднання в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

Загальні збори є вищим органом Об'єднання, який вправі приймати рішення з будь-яких питань його діяльності.Кожен член Об'єднання, який належним чином виконав свій обов’язок перед Об'єднанням щодо сплати членських внесків, вправі брати участь у Загальних зборах з правом голосу. Сума голосів таких членів Об'єднання є загальною кількістю голосів членів Об'єднання. Чергові Загальні збори скликаються не рідше, ніж 1 (один) раз у квартал. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Об'єднання.

Засідання Правління скликаються щомісячно. Позачергові засідання скликаються Головою Правління за ініціативою третини членів Правління. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.
Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління.

шаблоны для dle 11.2

Відгуків 0

Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.